Chestnut Pony

Chestnut Pony

Portrait of a Chestnut Pony. Pastels on Pastelmat.
9" x 6.5"

ORIGINAL SOLD
Ref:
Date:
Location:
Photographer:
Chestnut Pony

Chestnut Pony

Portrait of a Chestnut Pony. Pastels on Pastelmat.
9" x 6.5"

ORIGINAL SOLD
Ref:
Date:
Location:
Photographer: